σχόλιο για την μεταμόσχευση οργάνων

Έκανα το εξής σχόλιο στο opengov*:

Όπως πολλοί αναλυτές έχουν επισημάνει η απαγόρευση της πώλησης οργάνων έχει τραγικές συνέπειες και είναι επιπλέον αστήρικτη από την άποψη του σεβασμού των δικαιωμάτων του ατόμου. Η νομιμοποίηση, εκτός ότι θα έσωζε τόσες ανθρώπινες ζωές που δεν έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα μοσχεύματα θα μείωνε επιπλέον και το μέγεθος της ανεξέλεγκτης μαύρης αγοράς αντικαθιστώντας την με μια ρυθμισμένη αγορά που θα προσέφερε προστασία σε όλους τους δωρητές και λήπτες οργάνων. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι η νόμιμη πώληση οργάνων (συγκεκριμένα νεφρών) έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία: http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=9273

* αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακόμα υπό εξέταση για έγκριση από τον διαχειριστή

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s