Σε αναζήτηση εναλλακτικών για την αντιμετώπιση της ανεργίας…

Βρίσκονται οι Νέοι Πράσινοι. Διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο “Για μια αλληλέγγυα οικονομία-Εναλλακτικές για την αντιμετώπιση της ανεργίας” αύριο Τρίτη 24 Μαΐου στις 13:00 με 17:00 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο (ΟΠΑ, αίθουσα συνελεύσεων Δ4, Πατησίων 76).

Με μια ματιά στο πρόγραμμα βλέπω πολλά που με κάνουν να υποπτεύομαι ότι θα έχω πλήθος αντιρρήσεων στα όσα θα ειπωθούν εκεί. Ωστόσο είμαι καθ’όλα υπέρ της αναζήτησης και του πειραματισμού στον κοινωνικό τομέα και βεβαίως υπέρ της χωρίς προσχώματα δραστηριοτήτων όπως πράσινη επιχειρηματικότητα, αλληλέγγυο εμπόριο κ.λπ. Πάντως, αν τα καταφέρω να πάω, ένα πράγμα ξέρω σίγουρα ότι θα μπορούσα να σχολιάσω και αυτό είναι ότι η απόκρυψη των πραγματικών αντισταθμισμάτων μιας πολιτικής που έχει κατά κύριο λόγο άλλους στόχους οδηγεί δίχως άλλο στην απογοήτευση με αυτούς τους στόχους. Για παράδειγμα εάν ισχυριστούμε ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω πράσινης επιχειρηματικότητας θα μειώσει την ανεργία και συμβεί το αντίθετο τότε θα πάρει η μπάλα και τον ουσιαστικό στόχο των πράσινων πολιτικών που είναι η προστασία του κοινού μας περιβάλλοντος. Και υπάρχουν τουλάχιστον αμφιβολίες

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s